Política de privacitat

De conformitat amb el que ha establert el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals, li informem de com es tractaran les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic:

Qui és responsable del tractament de les seves dades personals? El responsable del tractament de les seves dades és FET AL PRIORAT, S.L., amb NIF B 43890623 i domicili social a Falset (Tarragona) C/ Miquel Barceló 8.

Per a què utilitzem les seves dades personals? En FET AL PRIORAT, S.L. tractem les seves dades personals per gestionar els serveis que sol·licita i té contractats, i poder servir la seva comanda.  Quan les dades s’utilitzin per a una fi diferent a què hem determinat, se li comunicarà amb anterioritat proporcionant-li qualsevol informació addicional pertinent.

Durant quant temps conservarem les seves dades? Conservarem les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual. Una vegada finalitzada, mantindrem les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal que corresponguin. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d’arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

A qui comunicarem les seves dades? No cedirem les seves dades personals a tercers, excepte a empreses del grup, a proveïdors del servei sol·licitat per vostè, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en la prestació del servei i el tractament de les dades, i a aquells a qui estiguem obligats legalment, o que vostè l’hagi pactat prèviament amb nosaltres.

Per poder prestar-li un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vostè com a client, FET AL PRIORAT, S.L. podrà tractar les seves dades amb aquells professionals amb què contracti els serveis d’assessoria legal, fiscal i comptable.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, si és el cas a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les què es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i per salvaguardar les obligacions legals. I en altres casos, i per motius particulars, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, sent això suficient per cessar el tractament, excepte per motius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, així com per exercitar els seus drets pot contactar amb nosaltres en l’adreça electrònica info@fetalpiorat.com, acompanyant amb a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat, o bé ens remeti escrit signat electrònicament.  

Així mateix, en qualsevol moment, vostè pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament enviant la seva sol·licitud.

Així mateix, li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o en la forma d’exercir-los, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot adreçar-se a l’AGPD: http://www.agpd.es/.

Ens reservem el dret de modificar aquesta política per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, cosa que serà comunicat amb l’antelació que sigui necessària en la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat conforme als termes d’aquesta política.

WhatsApp chat